#DbamoRelacje

Najlepsze zdjęcia drugiej części konkursu #DbamoRelacje

Najlepsze zdjęcia pierwszej części konkursu #DbamoRelacje

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem naszej akcji jest pokazanie jak ważne są relacje, kontakty z ludźmi dla naszego samopoczucia, zdrowia psychicznego i fizycznego, a także dla biznesu i samorozwoju. Chcemy zachęcić Was zarówno do pogłębienia i docenienia dotychczasowych kontaktów jak i zainspirować do regularnego zdobywania nowych. W związku z tym, że tematyką tegorocznej Konferencji Profectus są właśnie relacje i transformacja poprzez nie, a uczestnicy bierni i czynni bazują, jako coachowie, trenerzy, facylitatorzy, czy psychologowie na relacjach interpersonalnych, zachęcamy aby także pomyśleli i zaopiekowali się swoimi własnymi kontaktami i przez to mogli być inspiracją dla innych.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Zapewne nie wszyscy jednak wiedzą, że bliskie relacje społeczne są niezbędnym warunkiem szczęścia – na przykład badania nad bardzo szczęśliwymi osobami (10% najszczęśliwszych) ujawniły, że wcale nie spotykało ich więcej dobrych zdarzeń niż innych, natomiast bez wyjątku mieli oni bardzo dobre relacje z przyjaciółmi i partnerami w bliskich związkach (Diener i Seligman, 2002).

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Wsparcie oraz posiadanie rozbudowanej sieci bliskich kontaktów społecznych jest więc ważną przyczyną dobrostanu psychicznego i fizycznego, ponieważ spełnia rolę bufora chroniącego przed stresem i obciążeniem psychicznym. Jednym zdaniem: dbając o relacje – dbasz o siebie!

[wp-svg-icons icon=”redo-2″ wrap=”i”]Dlatego właśnie zachęcamy Was do udziału w naszej akcji #DbamoRelacje. Sprawdźcie na sobie jak istotną transformację możecie przejść i ile osób przy okazji zainspirować.

Zacznij już od dziś!

 

1. Spotykasz się ze starym znajomym, z kimś kogo dawno nie widziałeś, kimś bliskim albo z tym, kogo często widujesz, ale czujesz, że należy poświęcić więcej uwagi tej relacji. Możesz też zdobyć nową znajomość, porozmawiaj z osobą z pracy, o której niewiele wiesz albo z sąsiadem, którego codziennie mijasz wracając do domu. Wszystkie chwyty dozwolone! Tutaj najważniejszymi kreatorami jesteście właśnie Wy!

2. Robicie zdjęcie upamiętniające to spotkanie i wrzućcie na facebooka zaznaczając przy tym odnośnik do wydarzenia akcjihttps://www.facebook.com/ events/690336391108989/
lub na twitter – to wszystko opatrzone hashtagiem #DbamoRelacje – żebyśmy mogli was znaleźć.

3. My co dwa tygodnie wyszukujemy najbardziej wyróżniające się zdjęcia, publikujemy je na naszej stronie, gdzie jest utworzona specjalna tablica akcji.
Co więcej, najlepsze z nich WYGRYWA SUPER NAGRODĘ.

4. Spośród najbardziej aktywnych osób wybierzemy jedną, która WYGRYWA DARMOWY BILET NA KONFERENCJĘ PROFECTUS!

5. Nie ograniczaj się do jednego spotkania! Bądź kreatywny, pochwal się kilkoma relacjami!

 

Pokaż nam jak dbasz o swoje relacje i zobacz jak to robią inni!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DBAM O RELACJE
w ramach konferencji trenersko-coachingowej Profectus

 

§ 1
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Konferencja Trenersko-Coachingowa PROFECTUS.

§ 2
Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest uświadomienie uczestnikom jak ważne są relacje międzyludzkie w aspekcie samorozwoju, zdrowia psychicznego, a przede wszystkim naszego samopoczucia. Ponadto rozwijanie wśród ludzi umiejętności budowania sieci kontaktów, zarówno biznesowych jak i partnerskich.

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia uczestnika uwieczniająca spotkanie z drugą osobą.
 2. Fotografia powinna nawiązywać w symboliczny sposób do tematyki relacji.
 3. W konkursie mogą brać udział te prace, które do tej pory nie zostały nigdzie opublikowane.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z regulaminem, dobrymi obyczajami lub naruszającymi prawo.

§ 4
Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających na terenie Polski, zainteresowanych rozwojem osobistym, coachingiem, trenerstwem oraz/lub facylitacją.
 2. Wydarzenie dotyczy osób posiadających konto na platformie facebook.

§ 5
Zasady Konkursu

 1. Zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika konkursu wraz z osobą/osobami. Organizator dopuszcza dowolność pod względem charakteru spotkania jak i formy przedstawienia relacji.
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że przysługuje mu całość praw autorskich do fotografii, zgłoszonej do konkursu.
 3. Każdy uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć.
 4. W opisie każdego zdjęcia musi się znaleźć hashtag: #DbamoRelacje oraz link do wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/690336391108989/
 5.  Zdjęcia muszą być opublikowane na profilu na facebooku  jako zdjęcia publiczne.

§ 5
Ocena Fotografii Konkursowych

 1. Gremium organizatorów w składzie: Patrycja Chołota, Izabela Górska, Izabela Kostro, Bernadetta Kralka, Agnieszka Szyguła, wybiera zwycięzców w dwóch trybach: 
  – co dwa tygodnie nagrodę wygrywa najlepsze zdjęcie
  -spośród najbardziej aktywnych uczestników zostaje wybrany jeden, który zdobywa darmowy bilet na Konferencję Profectus, która odbędzie się w dniach 28-29.05.2016.
 2. Z racji tego, iż konkurs ma charakter cykliczny wyniki będą publikowane co dwa tygodnie na stronie wydarzenia oraz w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie Konferencji http://www.konferencjaprofectus.pl/formy-konferencji-2/

 § 6
Postanowienia Końcowe

 1. Uczestnik konkursu w momencie opublikowania pracy oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2.  Jest autorem zdjęcia i posiada do nich pełnie praw autorskich, oraz zgodę osób znajdujących się na fotografii.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie kwestie roszczeniowe osób trzecich, przyjmuje na siebie autor fotografii zwany uczestnikiem konkursu.
 4.  Udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji, uprawniającej organizatora do korzystania przez czas nieokreślony z fotografii, w celu publikacji na zasadach zawartych w regulaminie.
 5. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na ewentualną publikację zdjęcia na tablicy w zakładce na stronie oraz wśród najlepszych w miejscu organizacji Konferencji  Trenersko – Coachingowej Profectus.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram