Szczegółowy program

Dzień 1
02 Cze 2018
Dzień 2
03 Cze 2018

Wykład – „Psychologia dla coachów: podejście oparte na dowodach i jego ograniczenia.”

Wystąpienie prezentuje rolę empirycznej, opartej na systematycznych badaniach psychologii w praktyce coachingowej. Odnosi się do podejścia opartego na dowodach jako nurtu o rosnącym, pozytywnym wpływie na rzetelność praktyki coachingowej; opisuje przewagę systematycznych, randomizowanych eksperymentów nad „dowodami anegdotycznymi” czy badaniem satysfakcji klientów. Wskazuje jednak również na ograniczenia tego podejścia – trudności...
Read More
Maciej Świeży

Wykład – „Psychologia dla coachów: kryzysy w dorosłości.”

W życiu każdego dorosłego człowieka mają miejsce kryzysy – zarówno te normatywne, wydarzające się większości ludzi, jak i te dotykające tylko niewielką część populacji. W trakcie wykładu pokażę, w jaki sposób można je (zwłaszcza te normatywne) dostrzec, zidentyfikować, i wykorzystać na rzecz rozwoju klienta. Przyjrzymy się temu zagadnieniu przez pryzmat...
Read More
Beata Świeży
11:00-12:00

Przerwa kawowa/networking

Wykład – „Psychologia dla coachów: perspektywa psychologii klinicznej.”

Wykład jest osadzony w certyfikowanym kursie „Psychologia dla coachów”, który współprowadzę we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiam w nim powiązania business coachingu i psychologii klinicznej.
Tadeusz Reimus

Wykład – „Być autentycznym, być zawsze sobą – jak być inspirującym i przekonującym w roli lidera, coacha i trenera.”

Autentyczność to bycie, działanie i zachowywanie się w zgodzie z sobą. To świadomość siebie – swojego ciała, nawyków myślowych, predyspozycji, talentów, umiejętności, ograniczeń i możliwości. Aby być inspirującym i przekonującym, dla innych, w dowolnie pełnionej roli – czy to lidera, coacha czy trenera, potrzebujemy rozwijać samoświadomość. Zintegrowanie siebie na poziomie...
Read More
Aleksandra Glinka

Wykład – „Kosmiczna podróż”, czyli jak być profesjonalnym partnerem zarządu w kreowaniu Misji, Wizji i Strategii firmy (na przykładzie projektu realizowanego dla firmy z branży IT Future Processing).

Wykład ma formę studium przypadku na podstawie strategicznego projektu zrealizowanego w firmie z branży IT – Future Processing. W trakcie wykładu przedstawione zostaną praktyczne wnioski oraz najlepsze praktyki w kontekście efektywnej strategicznej współpracy z Zarządem nad Misją, Wizją i Strategią firmy w oparciu o model poziomów złożoności (ang. complexity): Macierzy...
Read More
Anna Syrek-Kosowska
13:30-15:00

Przerwa obiadowa

Warsztat – „Budowanie lepszych rozwiązań – technologia LEGO© SERIOUS PLAY© w praktyce.”

Lego © Serious Play © to stworzona specjalnie dla biznesu, nowoczesna i twórcza technologia pracy z grupami polegająca na tworzeniu modeli ze specjalnych zestawów klocków LEGO, w odpowiedzi na pytania facylitatora wynikające ze ściśle określonego celu warsztatu. Praca tą metodą pozwala na utrzymanie silnej koncentracji na zadaniu i powstanie emocji,...
Read More
Marzena Dębska-Matuszak
Anna Rychlicka

Warsztat – „Zastosowanie modelu 5 dysfunkcji zespołowych Lencioniego w coachingu zespołów.”

Model definiuje 5 dysfunkcji wpływających na zespołową skuteczność lub jej brak. Zdiagnozowanie zespołu w obszarze dysfunkcji daje obraz tego, co w zespole działa i dlaczego, oraz co zespół potrzebuje zmienić, aby dobrze funkcjonować i osiągać cele. 5 dysfunkcji to:  brak zaufania  obawa przed konstruktywnym konfliktem  brak zaangażowania  unikanie odpowiedzialności  brak dbałości o wyniki...
Read More
Lilianna Kupaj

Warsztat – „Negocjacje biznesowe dla freelancerów. Strategia, taktyki i sztuczki.”

Negocjujemy codziennie, z rodziną, z przyjaciółmi, z pracodawcą, z klientami. Negocjacje to umiejętność, tej umiejętności przyjrzymy się i poćwiczymy ją w trakcie warsztatu. Celem warsztatu jest zwiększenie skuteczności w negocjacjach. Zrobimy to poprzez: • uporządkowanie wiedzy o negocjacjach • poznanie metody efektywnego przygotowania się do negocjacji • przećwiczenie przygotowania do...
Read More
Katarzyna Niewiadomska

Warsztat – „Jak poprzez Coaching Zespołowy wspierać zespoły w efektywnym działaniu?”

W trakcie warsztatu odpowiemy na pytania: 1. Co sprawia, że długofalowo zespoły działają efektywnie? Jakie są czynniki sukcesu wybitnych zespołów? 2. Jakie umiejętności i postawa członków zespołu wspiera efektywne działanie zespołu? 3. Jakie narzędzia diagnostyczne możemy jako coachowie zastosować, aby wiarygodnie określić mocne i słabe strony w zespole? Porównanie modeli...
Read More
Edyta Ponarad

Warsztat – „Liderem się stajesz a nie zostajesz –czyli rzecz o świadomym przywództwie.”

Na co powinien zwrócić uwagę manager, jeśli chce odnieść sukces? Bycie przywódcą to ogromna odpowiedzialność za siebie i ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć rzeczywistość i pójdą z nami zarówno w momentach kryzysów, jak i sukcesów. To ważne aby zespół „poszedł z nami” a nie „ za nami”. Dlaczego?...
Read More
Anna Węgrzyn

Warsztat – „Sukces zaczyna się w głowie”- Jak rozwinąć swój biznes coachingowy pomimo trudności.”

Głównym celem warsztatu jest uzyskanie kompetencji pozwalających na stworzenie oraz rozwijanie własnego biznesu coachingowego. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć plan biznesowy w oparciu o wykorzystanie Modelu Canvas. W oparciu o case study, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat promocji, marketingu oraz rozwoju swojej działalności. Zostanie przeprowadzona dyskusja na temat autentyczności w...
Read More
Karolina Cwalina-Stępniak

Warsztat – „Czy XXI wiek to rzeczywiście czas samotności?”

Autorzy prac o samotności jako chorobie XXI wieku zwracają uwagę na brak bliskości w relacjach, rywalizację czy też życie pod presją realizacji celów. Te i inne czynniki spotykane w organizacjach uruchamiają procesy wypalenia zawodowego, braku zaangażowania, nieefektywności zespołowej… „Liderzy jedzący na końcu” (wg. Simona Sinek) świadomie dbają o wzmacnianie potencjału...
Read More
Przemysław Lelewski
Dagmara Kołodziejczyk

Warsztat – „Coaching Clinic”

Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania umiejętności coachingowych w sytuacji zarządzania, w tym:  Określenie obszarów i korzyści zastosowania coachingowego stylu zarządzania w zespole i firmie  Podniesienie efektywności zarządzania zespołem  Dostosowanie stylu zarządzania do pracowników  Motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników  Poznanie...
Read More
Nina Dragosz

After Hours – Meet & Talk

Drodzy uczestnicy! Chcielibyśmy zaproponować Wam udział w ciekawej formie integracji z prelegentami, organizatorami oraz pozostałymi słuchaczami Konferencji. To doskonała szansa na spotkanie nowych osób zainteresowanych trenerstwem, coachingiem, facylitacją czy też innymi profesjami związanymi z dbaniem o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Jeśli macie ochotę na spędzenie czasu z innymi uczestnikami w...
Read More

Wykład – „Ile waży świnia, czyli warunki sukcesu dużych projektów rozwojowych w przemyśle.”

Rozwój pracowników jest kosztowną inwestycją firmy. Co więc można zrobić, żeby ta inwestycja szybko się zwróciła? Kiedy warto realizować rozbudowany projekt rozwojowy, a kiedy poprzestać na krótkich szkoleniach? W trakcie wykładu opowiemy o własnych doświadczeniach w prowadzeniu złożonych projektów rozwojowych mających na celu poprawę produktywności firmy poprzez zmianę zachowań kadry...
Read More
Marzena Dębska-Matuszak
Anna Rychlicka

Wykład – „Trener, coach, konsultant w relacji z organizacją – pułapki, dylematy, ryzyka.”

Trenerzy, coachowie, czy facylitatorzy realizując usługi dla swoich klientów odnoszą się do potrzeb poszczególnych uczestników, oczekiwań ich przełożonych, wytycznych działów HR, a także strategicznych planów firmy. W przypadku, gdy ich praca ma charakter doradczy pojawia się jeszcze jeden istotny podmiot, który w szczególny sposób integruje wszystkie wymienione powyżej grupy interesariuszy....
Read More
Iwona Sołtysińska
10:00-10:30

Przerwa kawowa

Wykład – „Zastosowanie facylitacji w pracy z organizacją”

Co to jest facylitacja? Kiedy warto ją stosować pracując z organizacjami? Podczas mojego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na te dwa pytania, odwołując się do kilku studiów przypadków obrazujących rzeczywiste zastosowanie facylitacji w pracy z firmami i instytucjami. Dość przekornie – zaczniemy od zaprezentowania różnych przykładów zastosowania facylitacji, aby na koniec...
Read More
Maciej Kocurek

Wykład – „Spoiwo”

My vs oni, nasz dział vs ich dział, pracownicy vs szefowie, finanse vs HR’y, czarne vs szare, złość vs lęk, efektywność vs zaangażowanie, serce vs głowa. Polaryzacja jest naturalnym procesem. Jednym ze sposobów na strategiczne wspieranie organizacji jest przygotowanie coachów i trenerów do bycia spoiwem i katalizatorem. Wykład nakreśla sposób...
Read More
Renata Danielewicz
11:30-12:15

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

Dynamiczna sytuacja na rynku, wymaga od organizacji dobrze zidentyfikowanych celów i szybkości adaptacji. Jednym z głównych czynników charakteryzujących sprawny system jest świadome kierownictwo oraz zaangażowany zespół pracowników.  Podczas tegorocznej edycji podzielimy się refleksjami na temat tego, jaką rolę odgrywają coaching, trenerstwo, oraz facylitacja w poprawie efektywności działania organizacji. Czy zmiana...
Read More
Dr Jacek Kozłowski
Dawid Ostręga
Edyta Bąkowska – Szczurek
Edyta Ponarad
13:30-14:30

Przerwa obiadowa

Warsztat – „Appreciative Inquiry jako narzędzie budowania zaangażowania w zmianie.”

Celem warsztatu będzie wspólne przyjrzenie się w jaki sposób możemy wykorzystać metodę Appreciative Inquiry w procesie budowania zaangażowania w zmianę. Appreciative Inquiry to metoda pracy z grupami, która zakłada budowanie zaangażowania w rozwiązanie danego problemu na pozytywnej energii. Warsztat będzie opierał się na przykładach zrealizowanych u klientów projektów, w których...
Read More
Agnieszka Kotucz

Warsztat – „Kluczowa kompetencja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne pracowników organizacji?”

Jesteśmy przekonani, że umiejętność dobrego komunikowania się z innymi to najważniejsza kompetencja, jakiej uczysz się w swoim życiu. Nieważne, czy udzielasz informacji zwrotnej, starasz się o pracę, rozwiązujesz spór, czy negocjujesz wielomilionowy kontrakt – podstawą sukcesu każdego z tych działań jest to, jak będziesz się komunikował ze swoim rozmówcą. Nasze...
Read More
Dawid Bałutowski
Elżbieta Cwynar-Budzińska

Warsztat – „Mindfulness – wpływ uważności na poprawę jakości komunikacji w organizacji oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami.”

Warsztat będzie zawierał elementy teoretyczne i praktyczne. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodologią i praktykami Mindfulness. Zaprezentowane zostaną praktyki mindfulness oraz praktyczne zastosowanie zaprezentowanych metod.
Maciej Frąckowiak

Warsztat – „Kompetencje komunikacyjne turkusowego lidera – jak je kształtować i wspierać?”

Celem warsztatu jest refleksja na temat kompetencji komunikacyjnych lidera w organizacjach o płaskiej strukturze oraz rola trenera i coacha we wspieraniu liderów w rozwoju tych umiejętności. Ponadto zostaną zaprezentowane i przećwiczone konkretne narzędzia bazujące na Porozumieniu bez Przemocy pokazujące jak jasno wyrażać swoją intencję oraz dawać rozwijający feedback. Uczestnicy uzyskają...
Read More
Marta Kułaga

Warsztat – „Doświadczanie poprzez pragnienie.”

Najważniejszy problem dużych organizacji polega na tym, że brak w nich ludziom chęci do działania. Ilekroć myślę o dużych firmach, żal mi ludzi w nich zatrudnionych. Za dużo tam myślenia, za dużo planowania, za dużo zebrań, spotkań twarzą w twarz. Za mało działania, doświadczania i eksperymentowania. Za dużo myślenia, za...
Read More
Tamara Bieńkowska

Warsztat – „Lider – między strategią a człowiekiem.”

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli zróżnicowane okazje do eksplorowania roli menedżera. Wsparcie w dylematach związanych z godzeniem presji płynących z wielu kierunków: organizacji, przełożonych, innych menedżerów i współpracowników. W lustrze będzie można zobaczyć siebie i innych, którzy balansują pomiędzy racjonalizmem a emocjami. W uelastycznianiu własnej roli i prawdziwym spotkaniu z...
Read More
Michał Faron

Warsztaty – „Konteksty”

Szkolenia i coaching od ponad 25 lat są trwałym elementem strategicznego systemu wspierania rozwoju organizacji. Początkowo trenerzy i coachowie korzystali ze swojej intuicji oraz pewnych standardowych instrumentów. Obecnie szeroka paleta dostępnych metod i narzędzi pozwala na tworzenie rozwiązań, „szytych na miarę” unikalnych potrzeb naszych klientów. Kluczem do sukcesu jest właściwa...
Read More
Renata Danielewicz

Warsztat – „Zarządzanie energią, kreatywność, charyzma oraz pewność siebie – czynniki determinujące sukces w biznesie.”

Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom, że poziom energii, charyzma oraz pewność siebie, których wynikiem jest nieograniczona kreatywność , determinują efektywność zawodową oraz dają przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Jak do nich dotrzeć? Jak z nich umiejętnie korzystać? Tego uczestnicy dowiedzą się/doświadczą w trakcie warsztatów. Będziemy pracować z przekonaniami. Nna linii...
Read More
Katarzyna Malinowska

Uroczyste zakończenie

Joanna Kudła
Rafał Lasek
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram