Szczegółowy Program

Dzień 1
27 maja 2017
Dzień 2
28 maja 2017

Wykład I – „Grupa jako remedium na społeczną grypę.”

 Wykład będzie odnosić się do próby analizy toczącego się w Polsce procesu grupowego oraz odniesienia go szerzej do polityczno – ekonomicznego kontekstu na świecie. Wobec czego, zostaną poruszone zagadnienia związane z wykorzystaniem grup w facylitacji rozwoju społecznego. Przedmiotem dyskusji staną się również temat władzy i przywództwa, a dokładnie zmian w postrzeganiu autorytetów w sytuacji pączkującego indywidualizmu społecznego. Społeczeństwo jest grupą. Z perspektywy...
Read More
Anna Zajenkowska

Wykład II – „Rzeczywistość VUCA – menedżer w obliczu rosnącej złożoności biznesu – wyzwania w obszarze działań rozwojowych.”

 W trakcie wykładu poruszone zostaną  zagadnienia związane z: – wyzwaniami jakie niesie rzeczywistość VUCA i co to oznacza dla menedżerów; – źródła potencjalnych kryzysów związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych w coraz bardziej złożonej rzeczywistości; – koncepcją zdolności radzenia sobie ze złożonością (kompleksowością) wg. teorii E. Jaques’a i G. Stamp –...
Read More
DR Anna Syrek-Kosowska
10:50 -11:30

Przerwa Kawowa/Business zone/Chill zone

Wykład III – „Look – this is getting personal (living well on the inside and the outside).”

We see disruptions everywhere – around the world, within Europe, within our countries and our communities. These spin around our heads at the same time as we generate our own disruptions from inside, the product of our personal histories. With this daily external and internal bombardment it is not surprising...
Read More
Martin Farrell
12:30 - 13:00

Przerwa Kawowa/Business zone/Chill zone

Networking

MONIKA DOROSZKIEWICZ
Artur Krupa
Bartłomiej Świstak Piotrowski
14:20 – 15:30

Przerwa Obiadowa

Warsztat – „Kryzys w grupie – szansa rozwoju czy ryzyko porażki?”

Celem spotkania będzie zaprezentowanie sytuacji kryzysowych, których może doświadczać grupa. Na charakterystykę kryzysu w grupie składają się takie elementy, jak: lęk, postawy obronne, opór, walka o kontrolę, konflikty i ataki wobec prowadzącego. Aby grupa mogła mieć szansę rozwoju, czyli szansę na konstruktywną współpracę, problemy te muszą być rozpoznane i skutecznie...
Read More
Aleksandra Froelich-Deja

Warsztat – „Kryzys jako siła napędzająca proces grupowy – ujęcie psychodynamiczne.”

 Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z fazami procesu grupowego, z naciskiem na specyficzną rolę fazy kryzysu w rozwoju grupy. Szkolenie można podzielić na następujące elementy: Prezentacja multimedialna – wykład połączony z dyskusją z uczestnikami. Omówienie faz rozwoju procesu grupowego w oparciu o przykłady z własnej praktyki oraz doświadczenia własne uczestników:...
Read More
Anna Kaczmarska-Pająk

Warsztat – „Zastosowanie facylitacji w procesie wdrażania zmian w organizacji.”

 Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, w jaki sposób interwencje o charakterze facylitacyjnym można stosować podczas prowadzenia kompleksowych projektów wdrażania zmian w organizacjach. Odpowiemy sobie zatem na pytanie: kiedy facylitacja jest potrzebna i do jakich celów należy ją stosować?  Cały warsztat toczył się będzie wokół analizy rozbudowanego studium przypadku dotyczącego dużego projektu zmiany organizacyjnej. Uczestnicy podzieleni na zespoły będą projektować...
Read More
MACIEJ KOCUREK

Warsztat – „Wypalenie zawodowe w pracy coacha – jak pomóc sobie i wspierać klientów?”

 Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy coachów o zjawisku wypalenia zawodowego.  Przyjrzymy się mu z dwóch perspektyw, czyli w jaki sposób:  przejawia się wypalenie w pracy coachów i innych osób wspierających ludzi w rozwoju, jak można mu przeciwdziałać i je zwalczać?  rozpoznać wypalenie zawodowe u naszych klientów, i jak im pomóc w radzeniu sobie z nim?  Warsztat...
Read More
DR Beata Świeży

Warsztat – „Życie to jest teatr? – Lider autentyczny/Lider odgrywany – w poszukiwaniu prawdy o własnym przywództwie.”

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomość roli lidera. Warsztat, będzie także okazją do wypracowania wskazówek dla samych siebie, które pozwolą na efektywne realizowanie roli liderskiej. Warsztat jest poświęcony dylematom związanym z autentycznym przywództwem, jakie przeżywają liderzy w codziennej pracy. Pytania, które będą towarzyszyć pracy grupowej, to: – co oznaczania bycie „autentycznym liderem”?...
Read More
Artur Krupa

Warsztat – „Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową? Re-Aktor, czyli teatralna metoda rozwoju menedżerów.”

Celem warsztatu są: eksperymentowanie z różnymi stylami zarządzania w kontekście pracy z różnymi pokoleniami pracowników, testowanie rozwiązań w praktyce, doświadczanie trudnych sytuacji menedżerskich, bezkarnego uczenia się na błędach i różnorodności możliwych rozwiązań. W ramach warsztatu specjalnie przeszkoleni aktorzy przedstawiają  spektakl opowiadający historię menedżera, który nie radzi sobie ze zróżnicowanym wiekowo zespołem...
Read More
Paweł Grzesik

Warsztat – „Umiejętności facylitacyjne – wsparcie konstruktywnego dialogu.”

 Zapraszamy do udziału w warsztacie, którego celem jest budowanie uważności na mechanizmy obecne w grupowych dyskusjach i wzmacnianie umiejętności wpływania na kształt dialogu. Założenia, na których opiera się facylitacja i metody ułatwiające porozumienie będą pomocne zarówno osobom w roli prowadzących spotkania jak i w roli uczestnika.  Gdy rozmawiamy i dyskutujemy...
Read More
Magdalena Pęcak
Monika Gąsienica

Warsztat – “Case Clinic – turkusowe podejście do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.”

Warsztat poświęcony będzie poznaniu i doświadczeniu narzędzia Case Clinic stworzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z Michigan Institute of Technology. Case Clinic to narzędzie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy grupowej lub zespołowej. Korzystając z tego narzędzia uczestnicy generują nowe pomysły w oparciu o transformacyjne pytania i doświadczenia...
Read More
IZABELA KLUZEK-KOT

Warsztat – „Zaawansowana praca z przekonaniami w coachingu. Pytania diagnozujace i wznoszące.”

 Coach to człowiek, który w swój zawód ma wpisane pomaganie swoim klientom m.in. poprzez zadawanie pytań. Podczas warsztatów zobaczysz, że zadawanie pytań może stać się sztuką przez duże „S”. W swojej pracy, coachowie często zastanawiają się… – Czy w przypadkach zaawansowanej pracy z przekonaniami technika zadawania pytań wystarcza? – Czy...
Read More
Liliana Kupaj

Warsztat – „Mediacje – sztuka rozwiązywania konfliktów.”

Świat bez konfliktów nie istnieje. W każdym środowisku, niezależnie od przyjętych założeń, wyznawanych wartości, misji i wizji, prędzej czy później dochodzi do różnicy poglądów, zdań czy preferowanych wyborów. Strach przed konfliktem (wg Patricka Lencioni) jest jedną z pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, hamujących efektywność  i dobrą współpracę bazującą na szacunku i...
Read More
Beata Kosiacka

Wykład IV – „Konfliktowa natura relacji jednostki i grupy.”

Jednostka jest zwierzęciem grupowym w stanie wojny zarówno z grupą, jak i z tymi aspektami swojej osobowości, które te „grupowość” konstytuują”. To zdanie psychoanalityka W.R Biona zna każdy kto, chcąc zajmować się osobą w grupie, opiera się na teorii psychoanalitycznej. Na gruncie myśli psychoanalitycznej grupy ludzkie, z jednej strony, są ...
Read More
JOANNA SKOWROŃSKA

Wykład V – “Rozwój czy leczenie – trening psychologiczny czy psychoterapia.”

Atrakcyjność i powszechność występowania w literaturze, jak i praktyce odmiennych stylów pracy psychologicznej, psychiatrii bardzo często, obok pozytywnych aspektów, powoduje wiele konsternacji wokół tego, do kogo powinny one być skierowane, i w jakich sytuacjach. Wynika ona nierzadko z niejasności, będących źródłem przenikania się oddziaływań psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznymch chociażby w ramach...
Read More
MACIEJ WILK

Wykład VI – „Post-prawda i rozwój osobisty: jak walczyć o rzetelny wizerunek usług rozwojowych?”

Profesjonaliści zajmujący się rozwojem osobistym wydają się bezradni wobec problemów z wizerunkiem ich pracy i toczonych na ich temat rozmów. Rzetelny coach opisujący specyfikę swojej roli dociera do mniejszej grupy odbiorców, niż „kołcz” leczący depresję obelgami. Trener uczący asertywnej komunikacji jest nudny w porównaniu z kimś, kto pokazuje, jak „przyciągać do siebie bogactwo”. Dla równowagi, wyśmiewający ich wszystkich mem...
Read More
10:30 - 11:00

Przerwa Kawowa/Business zone/Chill zone

Wykład VII – “Oswojony niepokój. Proces kontenerowania w coachingu i facylitacji.”

Często, wyjaśniając istotę pracy coachingowej czy facylitacyjnej, spotykam się z pytaniem: „co konkretnie wnosi coach lub facylitator, skoro nie odpowiednią wiedzę i rozwiązania, których w danym momencie potrzebuje klient?” Jedną z odpowiedzi, która pojawia się wtedy w mojej głowie jest: „stwarza kontener dla zmiany”. Pojęcie „kontenerowania”, jedna z najbardziej wpływowych...
Read More
IWONA SOŁTYSIŃSKA

WYKŁAD VIII – „Primum non nocere – Po pierwsze nie szkodzić. Obrona, Lęk oraz Uczucia w praktyce Coacha.”

 „Primum non nocere“ po pierwsze nie szkodzić”, to rozumienie naszego wpływu na drugą osobę. Zadbanie o to, by nasze interwencje były dostosowane do zdolności adaptacyjnej naszego pacjenta/klienta oraz w sposób, aby nasza praca przebiegała bez wypadków zarówno w trakcie, jak i pomiędzy sesjami. Produktem ubocznym tego podejścia jest rosnące przymierze...
Read More
DR PRZEMYSŁAW DUCHNIEWICZ
12:00 - 12:30

Przerwa Kawowa/Business zone/Chill zone

Panel Dyskusyjny

Kryzys- sytuacja problemowa, czy okazja do rozwoju? Czym jest kryzys- czy jest to zjawisko, którego lepiej unikać i do niego nie dopuszczać, a może jest to okazja do rozwoju i wdrożenia nowych, lepiej dopasowanych do sytuacji rozwiązań? Zapytamy Panelistów o to, w jaki sposób postrzegają zjawisko kryzysu. Czy kryzys może...
Read More
Aleksandra Glinka
IWONA SOŁTYSIŃSKA
KATARZYNA NIEWIADOMSKA
Dr Jacek Kozłowski
13:30 - 14:30

Przerwa Obiadowa

Warsztat – „Karty „Wartości” – Twoje narzędzie pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.”

 Karty „Wartości” wprowadzają w świat pojęć abstrakcyjnych, często nienazwanych, niedookreślonych, rozumianych i odczuwanych intuicyjnie. Uczą bawiąc. Rozwijają dzięki sile metafory. Otwierają na siebie i innych poprzez głęboką refleksję. Uwalniają naturalne talenty, samoświadomość i poczucie własnej wartości. Wskazują obszary rozwoju osobistego. Wspierają w budowaniu i rozwijaniu satysfakcjonujących relacji. Tworzą przestrzeń dla...
Read More
Dagmara Miąsek
Przemysław Lelewski

Warsztat – „Technika „Ring bokserski” – jak ćwiczyć umiejętność rozwiązywania konfliktów?”

Cele warsztatów: poznanie techniki ringu bokserskiego, rozwój umiejętności prowadzenia szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów. Program szkolenia: Koło konfliktów – na czym polega problem z porozumieniem w sytuacjach konfliktowych? Rozwój rozumienia konfliktów międzyludzkich. Od stanowiska do potrzeby – jak osiągnąć drogę do porozumienia. Technika ringu bokserskiego – rozwiązywanie sytuacji konfliktowej zbudowanej...
Read More
Anna Wojciechowska

Warsztat – „Krąg Bezpieczeństwa, czyli tworzenie grupy opartej na zaufaniu.”

Celem warsztatu będzie zwiększenie umiejętności budowania zaufania w grupie oraz wzrost wiedzy na temat znaczenia budowania relacji opartych na zaufaniu i jej roli we wspieraniu grupy w osiąganiu przez nią różnorodnych celów. Przedstawiony zostanie koncept „Kręgu Bezpieczeństwa”, jako formy działania grupy zapewniającej możliwość współpracy i realizację celów. Omówione zostaną elementy budujące...
Read More
MAGDALENA WOLAŃSKA

Warsztat – „Ja SA – zestaw ratunkowy.”

 Co zrobić, żeby wadę zmienić w zaletę?Jak w sytuacji kryzysowej znaleźć dobre strony i nowe satysfakcjonujące rozwiązania?  Etat na całe życie, to już przeszłość. Stabilne miejsca pracy w dużych przedsiębiorstwach również należą do przeszłości. Wielu z nas zostało ofiarami nie dotrzymanej stabilnej kariery zawodowej. Wielu z nas obawia się kryzysu oraz jego niekorzystnych skutków. Co zrobić, żeby wadę zmienić w...
Read More
TAMARA BIEŃKOWSKA

Warsztat – „Wykorzystanie narzędzi pobudzających kreatywność w pracy z grupą w kryzysie twórczym.”

 Grupa (szkoleniowa, zadaniowa) ukierunkowana na poszukiwanie nowych rozwiązań może przeżywać różnorodne kryzysy. Jednym z nich jest zastój w działaniach, niemoc twórcza, czy poczucie spadku produktywności. Na warsztacie poznasz szereg metod twórczego myślenia skoncentrowanych na podnoszeniu dynamiki pracy w grupie, inspirowaniu do poszukiwania nowych rozwiązań i stawianiu czoła trudnym wyzwaniom w pracy zespołowej.  Podczas warsztatu doświadczysz na sobie mocy różnorodnych metod twórczego myślenia –...
Read More
MAŁGORZATA CUŻYTEK

Warsztat – „Narzędzia coachingowe w planowaniu karier zawodowych.”

 Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu pracy z klientem w obszarze coachingu kariery.  Praca zawodowa stawi ważny element życia człowieka. Jej oddziaływanie jest ogromne, bez względu na to jaka ona jest, oddziałuje na inne obszary – osobisty czy społeczny. Czy odczuwanie satysfakcji w obszarze zawodowym jest zatem kluczowe dla osiągnięcia zadowolenia z życia w ogóle? Szkolenie pokazuje...
Read More
KAROLINA NIKOROWSKA

Warsztat – „Od kryzysu do kryzysu. Model biznesu freelancera.”

 Celami warsztatu są: 1. Spojrzenie na własną działalność biznesową całościowo – jak na kompleksowy model biznesu. 2. Sprawdzenie, co w tym modelu biznesu nie działa. 3. Opracowanie dla siebie spójnego modelu biznesu. 4. Opracowanie szczegółowego planu działania – krok po kroku, który poprawi efektywność biznesową.  Coachowie, trenerzy i facylitatorzy pomagają swoim klientom znaleźć...
Read More
KATARZYNA NIEWIADOMSKA

Warsztat – „5 filarów efektywnej współpracy – nowe spojrzenie na zespół.”

Celem warsztatu jest poznanie 5 filarów współpracy i tworzenia takich zespołów, w których poczucie bezpieczeństwa towarzyszy efektywności oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: – Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy zespołu i jak możesz sam o to zadbać? – Kiedy ludzie angażują się w pracę? – Jak się komunikować, czy budować zaufanie...
Read More
ELŻBIETA CWYNAR-BUDZIŃSKA
Dawid Bałutowski

Warsztat – „Pokusa zależności, iluzja niezależności w pracy coacha i trenera.”

 Jednym z elementów tworzących dynamikę relacji coachingowej czy trenerskiej jest obecna w przekazie kulturowym dychotomia pojęć zależności i niezależności. Z jednej strony klient może uzależniać się od coacha, oczekiwać od niego wskazówek, rad i recept, z drugiej strony może pragnąć niezależności, powiązanej z potrzebami wolności, samowystarczalności i decydowania o sobie. Może...
Read More

Warsztat – “Samotność w sieci? Kryzys w dobie Internetu – szanse i zagrożenia”.

Cele: Pozyskanie wiedzy o tym jak internauci w sieci szukają informacji, pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pozyskanie wiedzy o serwisach społecznościowy, społecznościach w nich funkcjonujących oraz mechanizmach nawiązywania relacji. Przegląd projektów wykorzystujących wirtualną współpracę nawet wielu tysięcy Internautów. Przegląd narzędzi do pracy wirtualnych zespołów. Spoleczności coachów i trenerów w...
Read More
Andrzej Jaszczyszyn

Warsztat – „Narzędzia coachingowe w pracy z kryzysem.”

  Współczesne czasy, mimo, że oferują ogromne możliwości, jednocześnie nie zmniejszają konkurencyjności w dostępie do tych możliwości. Tym samym mechanizm „walki i ucieczki” jest ciągle pobudzany, co przekłada się na trudności decyzyjne, chroniczny stres, zmęczenie, ryzyko depresji. Każdy człowiek, co jakiś czas doświadcza sytuacji kryzysowej, czyli takich okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych,...
Read More
Leszek Zawlocki
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram