Dr Maciej Świeży

Doktor psychologii, konsultant, coach PCC, trener, facylitator

Dr Maciej Świeży

Doktor psychologii, konsultant, coach PCC, trener, facylitator
maciej.swiezy@wszechnica.uj.pl

Życiorys

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuje narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uczenia się dorosłych, metod wspierania rozwoju, rozwiązywania problemów oraz dynamiki grupy. Pracuje w Polsce i za granicą, prowadząc akredytowany przez ICF program „The Art and Science of Coaching”. Prowadzi indywidualny i zespołowy coaching dla kadry menedżerskiej; pracuje jako konsultant dynamiki grupowej w organizowanych przez Wszechnicę UJ i OPUS warsztatach group relations.

Z wykształcenia psycholog, obronił na UJ doktorat poświęcony uczeniu się złożonych umiejętności i przewidywaniu skuteczności działania. Ukończył kompleksowe kursy trenerskie i coachingowe, dysponuje certyfikatem ICF na poziomie PCC. Jest członkiem International Association of Facilitators, oraz autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Sesje z udziałem Dr Maciej Świeży

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram