Wykład V – “Rozwój czy leczenie – trening psychologiczny czy psychoterapia.”

28 maja 2017
9:30 - 10:00

Wykład V – “Rozwój czy leczenie – trening psychologiczny czy psychoterapia.”

Atrakcyjność i powszechność występowania w literaturze, jak i praktyce odmiennych stylów pracy psychologicznej, psychiatrii bardzo często, obok pozytywnych aspektów, powoduje wiele konsternacji wokół tego, do kogo powinny one być skierowane, i w jakich sytuacjach. Wynika ona nierzadko z niejasności, będących źródłem przenikania się oddziaływań psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznymch chociażby w ramach grup treningowych, coachingu, czy zajęć socjoterapeutycznych. Zdecydowanie jestem zwolennikiem rozdziału powyższych aktywności, głównie poprzez proces diagnostyczny, który poprzedza przedstawienie propozycji określonych aktywności wobec klientów lub pacjentów. Postulowany przeze mnie rozdział utrzymuje klarowność ról zawodowych przyjmowanych przez trenerów, socjoterapeutów, czy psychoterapeutów. Umożliwia on tym samym maksymalne wykorzystanie adekwatnej dla danego człowieka propozycji oddziaływań psychologicznych.

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram