Wykład II – Okiem superwizora: świadome i nieświadome „siły napędowe” w relacjach coachingowych

28 maja 2016
9:50 - 10:20

Wykład II – Okiem superwizora: świadome i nieświadome „siły napędowe” w relacjach coachingowych

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną refleksje na bazie prowadzonych superwizji coachingowych odnoszące się do wybranych świadomych i nieświadomych aspektów, które wpływają na budowanie relacji coachingowej.

Omówionych zostanie m.in. 5 „sił napędowych” (ang. drivers(AT)), które mogą znacząco wpłynąć na relację z Coachem i efektywność procesu coachingowego.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram