Wykład – „Trener, coach, konsultant w relacji z organizacją – pułapki, dylematy, ryzyka.”

03 Cze 2018
9:30-10:00

Wykład – „Trener, coach, konsultant w relacji z organizacją – pułapki, dylematy, ryzyka.”

Trenerzy, coachowie, czy facylitatorzy realizując usługi dla swoich klientów odnoszą się do potrzeb poszczególnych uczestników, oczekiwań ich przełożonych, wytycznych działów HR, a także strategicznych planów firmy. W przypadku, gdy ich praca ma charakter doradczy pojawia się jeszcze jeden istotny podmiot, który w szczególny sposób integruje wszystkie wymienione powyżej grupy interesariuszy. Jest to pojmowana holistycznie organizacja, na rzecz której pracują. Organizacja o wyjątkowej kulturze jest złożoną strukturą społeczną, która ma ogromną moc oddziaływania. Pracując w dłuższym procesie z organizacją, prowadzący projekt konsultant/trener/coach jeśli pozostaje wobec niej osamotniony, może mieć trudności z zachowaniem dystansu i obiektywizmu.

Rodzi to wiele potencjalnych dylematów:

Czyje interesy w pracy z organizacją reprezentuje? – pracuje na rzecz optymalnego rozwiązania, na rzecz tego kto mu płaci, czy na rzecz osoby, którą obdarzy sympatią?

 Jaka jest odpowiedzialność konsultanta/trenera/coacha i klienta w projekcie, jak budować relację z klientem tak, aby nie angażować się powierzchownie a jednocześnie nie być nadużywanym i przeciążonym?

W jakich sytuacjach konsultant/trener/coach może być przedmiotem wewnętrznej gry politycznej w organizacji? Jak zadbać o granice swojej roli?

Podczas wystąpienia przyjrzymy się tym i innym dylematom w pracy z organizacją jako całością oraz przedyskutujemy różnorodne sposoby radzenia sobie z nimi, w odwołaniu do praktycznych przykładów pracy doradczej z klientami organizacyjnymi. Prezentacja dedykowana jest konsultantom prowadzącym kompleksowe projekty rozwojowe; trenerom, coachom i facylitatorom zaangażowanym w prowadzenie poszerzonej diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji; przedstawicielom działów HR zaangażowanym w prowadzenie dużych projektów rozwojowych, osobom zainteresowanym rozwijaniem praktyki doradczo-szkoleniowej.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram