Business zone – strefa dla Profesjonalistów

Stoiska są adresowane do firm, których główna działalność jest związana z coachingiem, trenerstwem, facylitacją oraz branżą HR. Firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej aktualnej oferty oraz nawiązania współpracy zarówno z uczestnikami Konferencji, jak i studentami oraz środowiskiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Korzyści dla firm:

– prezentacja w trakcie trwania Konferencji Profectus,
– bezpośredni kontakt z osobami z branży coachingowo – trenerskiej, wykładowcami studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– możliwość budowania atrakcyjnego wizerunku wśród profesjonalistów (coachów, trenerów), studentów oraz środowiska akademickiego

Proponujemy możliwe formy zaangażowania:

Tytuł „Srebrnego Wystawcy”

● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy do 1 000 znaków) w newsletterze.
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy, strona www) na oficjalnej stronie
Profectusa oraz na oficjalnym profilu na Facebook’u.
● Możliwość wystawienia rollup’a podczas trwania konferencji i targów w strefie dla
wystawców.
● Umieszczenie logo i wizytówki firmy w mailingu wysyłanym do studentów, coachów,
trenerów, uczestników poprzednich edycji konferencji (430 osób), partnerów.
● Umieszczenie materiałów promocyjnych w materiałach dystrybuowanych podczas
konferencji.
● Promocja firmy w Social Media
● Możliwość uczestnictwa jednej osoby w warsztatach podczas trwania Konferencji
● CENA STOISKA: 700 zł (zawierająca podatek 23% VAT)

Tytuł Złotego Wystawcy

● Stoisko (powiększone).
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy do 2 000 znaków) w newsletterze.
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy, strona www) na oficjalnej stronie Profectusa
oraz na oficjalnym profilu na Facebook’u.
● Możliwość wystawienia rollup’a podczas trwania konferencji i targów w strefie dla
wystawców.
● Umieszczenie logo i wizytówki firmy w mailingu wysyłanym do studentów, coachów,
trenerów, uczestników poprzednich edycji konferencji (430 osób), partnerów.
● Umieszczenie materiałów promocyjnych w materiałach dystrybuowanych podczas
Konferencji.
● Promocja firmy w Social Media.
● Możliwość poprowadzenia szkolenia/warsztatów dla członków Koła Nauk
Psychologicznych Pragma oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Profectus po
Konferencji.
● Możliwość umieszczenia artykułu/ wywiadu newsletterze/profilu na LinkedIn i
materiałach dystrybuowanych podczas Konferencji.
● Możliwość uczestnictwa w wybranych warsztatach dla dwóch osób podczas trwania
Konferencji
● CENA STOISKA: 900 zł (zawierająca podatek 23%VAT)

Podejmując współpracę z PROFECTUSEM, Złoty Wystawca oraz Srebrny Wystawca zobowiązuje się do wsparcia finansowego wynikającego z organizacji VIII Konferencji Profectus oraz do:
● przesłania logo firmy do celów reklamowych,
● przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych,
● zapewnienia obsługi stoiska firmowego w trakcie trwania Konferencji

ZAPISY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma (wymagane)

Wystawca (wymagane)
Złoty wystawcaSrebrny wystawca

Co będzie oferowane na stoisku? (wymagane)

Pytania/Uwagi

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram