Informacje o konferencji

VI KONFERENCJA TRENERSKO - COACHINGOWA PROFECTUS - "Szkolenia i coaching wobec kryzysu w wymiarze indywidualnym i społecznym"

Z kryzysem jako zjawiskiem nieuchronnym i powszechnym zmagamy się zarówno w obszarach; osobistym, prywatnym i zawodowym. Zmagamy się z nim na różnych poziomach organizacji: jednostki, społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Rzeczywistość jawi się jako płynna i niestabilna, nasycona konfliktami skutkującymi pogłębiającą się polaryzacją na wielu poziomach społecznego funkcjonowania. Współczesny świat promujący indywidualizm i skrajną samodzielność sprawia, iż opisane wyzwania przekraczają możliwości jednostki, ze względu na jej osobiste ograniczenia, jak i genezę samych problemów. Propozycją poradzenia sobie w takich sytuacjach, na którą chcemy zwrócić szczególnie uwagę, jest wykorzystanie niedocenianego jeszcze zjawiska generatywnej współpracy, które bazując na zbiorowej inteligencji, i procesach grupowych może prowadzić do efektów przekraczających możliwości każdego z członków indywidualnie. Stawia to przed dziedzinami: trenerstwa, coachingu i facylitacji nowe wyzwania a równocześnie wyznacza nowe horyzonty, natomiast praktyków skłania do rewizji dotychczasowych przekonań i sposobów działania, zachęcając do wykorzystania grupy jako narzędzia i przestrzeni do zmagania się z kryzysem we wszystkich jego wymiarach i płaszczyznach.

 

DLA KOGO

Wydarzenie to jest adresowane do profesjonalnych trenerów, coachów, facylitatorów, mentorów, ekspertów HR i managerów oraz wszystkich pasjonatów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje w zakresie coachingu, trenerstwa i facylitacji.Co roku staramy się, by spotkanie to było okazją do rozwoju nie tylko poprzez czerpanie z wiedzy naszych prelegentów – ekspertów, ale także dawało możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Odnajdziesz się u nas także jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z coachingiem i trenerstwem. Ze względu na zróżnicowany poziom naszych wykładów i warsztatów, jesteśmy przekonani, że każdy wybierze coś odpowiedniego dla siebie. W ubiegłym roku wzięło w nim udział około 250 osób.

CEL

Celem jest promowanie naukowego podejścia do szkoleń, coachingu i facylitacji, przedstawienie zagadnienia przemian dotykających tych dziedzin, a także możliwości, jakie mogą nieść te przekształcenia. Ponadto, celem Konferencji jest zaprezentowanie praktycznych narzędzi i metod pracy, które można wykorzystać w zawodach coacha, trenera, facylitatora a także w innych profesjach związanych z dbaniem o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń między praktykami reprezentującymi różne nurty, teoretykami i odbiorcami.

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram