Bilety

 Informacje dotyczące wpłat za udział w VII Konferencji Trenersko-Coachingowej PROFECTUS:

Zgłoszenia udziału w VII Konferencji Trenersko-Coachingowe PROFECTUS „Szkolenia i coaching jako strategiczny system wspierania organizacji”  można dokonać od dnia 26 kwietnia 2018 roku do 20 maja 2018 lub do wyczerpania miejsc.

Cena:
300 zł –  Standard
150 zł –  Student
225 zł – Absolwenci Szkół WUJ oraz Członkowie ICF


Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zapraszamy do dokładnego zapoznania się z zasadami przyjmowania zgłoszeń:

 1. Informujemy, że pełnej rejestracji udziału w konferencji dokonają Państwo po uiszczeniu opłaty konferencyjnej którą należy wpłacić do 3 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Również do 3 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: zapisy@konferencjaprofectus.pl
 3. Mają Państwo możliwość dokonania wyboru 2 warsztatów (jeden w sobotę 2 czerwca, drugi w niedzielę 3 czerwca). Dlatego też zapraszamy do zapoznania się z planem konferencji, zawierającym abstrakty wystąpień prelegentów, który jest dostępny w zakładce: HARMONOGRAM
 4. Zachęcamy do przyjrzenia się zakładce gdzie znajdują się informacje na temat trenerów, coachów i facylitatorów, którzy wygłoszą wykłady, poprowadzą warsztaty lub inne formy w tegorocznej edycji konferencji: PRELEGENCI
 5. Jednocześnie informujemy, że o pierwszeństwie zapisów na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 3 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.

Opłata konferencyjna obejmuje:

→ wstęp: wykłady, panel dyskusyjny, networking, chill zone

→ udział w dwóch wybranych warsztatach (2 x 4h),

→ materiały konferencyjne,

→ lunch (2 i 3 czerwca),

→ udział w przerwach kawowych,

→ zaświadczenie udziału w konferencji i warsztacie.

*Opłata konferencyjna nie obejmuje Business zone

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
NIP: 675-000-22-36
Bank PEKAO S.A. nr: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

Tytuł przelewu: 2001328 Imię_Nazwisko uczestnika

Faktura za udział w konferencji  wystawiana jest na dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli uczestnik konferencji nie zgłosił żadnych danych do faktury, wystawiony zostanie jedynie dokument sprzedaży.

Informacja dla pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy sami uiszczają opłatę za konferencję: faktura musi zostać wystawiona na dane wpłacającego, bądź inną osobę fizyczną, która będzie uczestnikiem konferencji (a nie jest nią wpłacający).

Dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje możliwość wystawienie noty wewnętrznej po wcześniejszym kontakcie mailowym.


Regulamin:

 1. Zgłoszenia udziału w VII Konferencji PROFECTUS przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej od dnia 26 kwietnia do dnia 20 maja 2018 roku lub do wyczerpania miejsc na warsztatach.
 2. Opłaty konferencyjnej należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia. W innym przypadku następuje wykreślenie z listy uczestników.
 3. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać na adres mailowy: zapisy@konferencjaprofectus.pl w ciągu 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia.
 4. O pierwszeństwie zapisów na wybrane warsztaty decyduje kolejność wnoszenia opłaty konferencyjnej.
 5. Faktura za udział w konferencji wystawiana jest do 7 dni od daty wpływu: na dane podane w formularzu zgłoszeniowym. (Jeżeli uczestnik konferencji nie zgłosił żadnych danych do faktury, wystawiony zostanie jedynie dokument sprzedaży.)
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram